Saopštenje za javnost Udruženja sudskih vještaka Crne Gore - USVCG


Povodom objavljenih tekstova u elektronskim medijima koji se odnose na našeg člana, vještaka psihološke struke Nevenku Pavličić, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore obavještava javnost da je bilo kakav vid miješanja, pritiska, uticaja na rad i donošenje nalaza i mišljenja sudskih vještaka u Crnoj Gori neprihvatljivo, nedopustivo i u suprotnosti sa zakonom te samim tim podliježe odgovornosti pred nadležnim organima u Crnoj Gori.
Takođe, javno iznošenje ocjena o ličnosti, profesionalnom i ličnom integritetu sudskih vještaka a na osnovu statusa sudskog vještaka, te uvidom u spise predmeta , nalaze i mišljenja, sudske i druge odluke nedopustive su i neprihvatljive i Udruženje sudskih vještaka Crne Gore ih najoštrije osuđuje.
Bez obzira o kom vještaku se radi, ocjenu o njihovom radu donose nadležni pravosudni organi pri tome vodeći računa o zaštiti njihove autonomnosti u profesionalnom radu, te poštovanju ustava i svih zakona koji obuhvataju ovu oblast.
Sa svih navedenih razloga, u skladu sa zakonom, Udruženje sudskih vještaka Crne Gore zahtijeva da se apsolutno poštuje ličnost i integritet svakog vještaka te da društvene mreže nijesu mjesto gde se bilo kome ili čemu “sudi” i “presuđuje”.
Pozivamo nadležne institucije da u skladu sa zakonom reaguju i zaštite dostojanstvo, lični i profesionalni integritet svakog vještaka koji su imenovani od strane države i koji su jedna od najvažnijih karika u pravosudnom sistemu i sistemu vladavine prava.
Udruženje sudskih vještaka Crne Gore
Odbor medicinske struke USVCG


 


Obavještavamo Vas da USVCG organizuje webinar za vještake i kandidate za vještake, 09.04.2022.godine u terminu do 11.00 do 15.00h.


Potrebno je da izvršite uplatu kotizacije prema instrukcijama datim na kraju Agende, i dokaz o uplati dostavite na mail kancelarija@usvcg.me, najkasnije do petka 08.04.2022.godine, do 15.00 časova.


Kliknite za agendu za webinar.

 


U prilogu je Poziv na Stručni seminar ISRCG koji će se održati dana 1. novembra 2021. godine.

 


Uvaženi članovi Udruženja,


Održan je sastanak sa predstavnicima Centralne banke Crne Gore. Predmet sastanka je bio dogovor oko organizovanja edukacije vještaka u oblasti bankarskih poslova. Namjera CBCG i Udruženja banaka je da se realizuje projekat sa Evropskom komisijom u vezi edukacije vještaka, koja bi trajala do pola godine. Osim vještaka, obukom će biti obuhvaćeni i nosioci pravosudnih funkcija, a planirana vrijednost projekta je oko 300.000,00€.


Obuke su namijenjene prvenstveno vještacima ekonomsko-finansijske struke, ali nema smetnji da se prijave i vještaci drugih struka, koje ova tema zanima. Kako su nosioci projekta zaintesovani za podatak koliko vještaka je zainteresovano za predmetne obuke, to je potrebno da nam u što kraćem roku dostavite prijave na e-mail kancelarija@usvcg.me. Blagovremeno ćemo obavijestiti sve prijavljene o planiranom terminu obuke.


Za sve članove Udruženja sudskih vještaka Crne Gore edukacija će biti pokrivena iz budžetskih sredstava projekta, dok će možda neko od kolega iz Udruženja biti i angažovan kao predavač na ovim edukacijama. 


U prilogu je Agenda webinara "Poreska radionica" koji će se održati dana 2. i 3. septembra 2021. godine.

 


Poštovani članovi Udruženja sudskih vještaka Crne Gore,


Obavještavamo vas da smo zaključili Sporazum o saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa. Kako Institut organizuje razne vidove edukacije za svoje članove, iz oblasti računovodstva i revizije, forenzičkog računovodstva, interne revizije, procjena, naprednog exela i slično, članovi USVCG su zaključenjem ovog sporazuma stekli pravo da pohađaju edukacije i seminare koje Institut organizuje, po istim uslovima kao i članovi Instituta.


U prilogu je Agenda webinara koji će se održati dana 02.07.2021.godine. Oslate obuke su dostupne na sajtu ISRCG https://www.isrcg.org/.


Svi članovi USVCG koji su zainteresovani za programe u organizaciji ISRCG, mogu da se jave USVCG kako bi u njihovo ime poslali prijavu, uz dokaz o uplati troškova kotizacije za seminar/obuku za koju se prijavljuju. 


OBAVJEŠTENJE ZA SVE SUDSKE VJEŠTAKE:


Na sjednici Komisije za vještake Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, održanoj 8.3.2021. godine, u odnosu na potvrdu n.v.o. “Nezavisno udruženje sudskih vještaka” od 21.2.2021. godine,
koja se odnosi na sudskog vještaka građevinske struke,
Komisija je utvrdila da ista nije mjerodavna u postupku ponovnog postavljenja tog sudskog vještaka, jer je Zakonom o sudskim vještacima (''Službeni list CG'', br: 54/2016) propisano da se pribavlja mišljenje pravosudnih organa
i Udruženja sudskih vještaka.


S tim u vezi, podsjećamo sve sudske vještake da je članom 14 Zakona o sudskim vještacima propisano
da stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast vještačenja za kandidate koji se ponovo postavljaju za vještake utvrđuje Komisija pribavljanjem mišljenja o njihovom stručnom radu od suda, državnog tužilaštva, odnosno drugog organa koji vodi postupak, čije je sjedište u mjestu prebivališta vještaka,
kao i mišljenja od Udruženja sudskih vještaka. 

 

Kreiran je Viber čat Udruženja sudskih vještaka Crne Gore. Na čatu će se slati isključivo informacije koje su bitne za sve vještake i neće biti moguće slanje drugih poruka. Samim tim, sa čata ćete povremeno dobijati poruke i biti informisani o svim novostima, a sa druge strane nećete dobijati previše poruka i biti spamovani.


Ukoliko želite, čatu se možete pridružiti klikom na sledeći link: Viber čat Udruženja sudskih vještaka Crne Gore

.

 

 

"Zaklinjem se da ću vještačiti savjesno i nepristrasno, po svom najboljem znanju i da ću tačno i potpuno iznositi svoje nalaze i mišljenja".